Trainingen

De trainer als procesbegeleider

Op het moment dat er binnen een bedrijf behoefte is aan een trainingstraject begin ik altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Daarin bekijken we welke trainingsbehoeften er zijn en stemmen we af welk type traject daar het beste bij aansluit. Bij het ontwikkelen van de training betrek ik ook altijd een aantal deelnemers, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het traject breed gedragen wordt.

Waarom een trainingstraject? 

• Minder mensen moeten in steeds minder tijd steeds meer presteren. 

• Er is sprake van doorlopende verandering, waarin geen tijd meer is voor consolidatie. 

• Er wordt van medewerkers verwacht dat zij zelfsturend zijn. 

• Er wordt door de constante druk, voornamelijk gefocust op de procesmatige kant van het werk, wat bij zowel managers als bij medewerkers tot ergernis leidt. 

• Trainingen en opleidingen leveren niet op wat ervan verwacht werd. 

Het gevolg: (veranderings)moeheid, verminderde betrokkenheid, maar vooral teleurstelling. Teleurstelling bij de betrokkenen in de organisatie, de medewerkers en het management.

In een organisatie en in teams is het belangrijk dat medewerkers elkaar kunnen vertrouwen. Voor optimale groei is het belangrijk dat medewerkers elkaar op alle niveaus durven aan te spreken, dat mensen zich gehoord voelen. Medewerkers moeten hun eigen verantwoordelijkheden kunnen en durven nemen en eigenaarschap durven tonen. Dit gaat vaak niet vanzelf, maar een trainingstraject kan daarbij helpen.

Ik behaal al ruim 20 jaar succes met mijn trajecten in diverse (internationale) bedrijven en organisaties. Om dit succes te bereiken ben ik kritisch, indien nodig confronterend, houd ik mensen een spiegel voor en kom ik snel tot de kern. Tijdens deze trajecten worden mensen zich meer bewust van hun eigen kracht en leiderschap. Er wordt daadwerkelijk een appèl gedaan op hun intrinsieke motivatie om te groeien.

De trainer als procesbegeleider

Op het moment dat er binnen een bedrijf behoefte is aan een trainingstraject begin ik altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Daarin bekijken we welke trainingsbehoeften er zijn en stemmen we af welk type traject daar het beste bij aansluit. Bij het ontwikkelen van de training betrek ik ook altijd een aantal deelnemers, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het traject breed gedragen wordt.

Waarom een trainingstraject?

• Minder mensen moeten in steeds minder tijd steeds meer presteren.

• Er is sprake van doorlopende verandering, waarin geen tijd meer is voor consolidatie.

• Er wordt van medewerkers verwacht dat zij zelfsturend zijn.

• Er wordt door de constante druk, voornamelijk gefocust op de procesmatige kant van het werk, wat bij zowel managers als bij medewerkers tot ergernis leidt.

• Trainingen en opleidingen leveren niet op wat ervan verwacht werd.

Het gevolg: (veranderings)moeheid, verminderde betrokkenheid, maar vooral teleurstelling. Teleurstelling bij de betrokkenen in de organisatie, de medewerkers en het management.

In een organisatie en in teams is het belangrijk dat medewerkers elkaar kunnen vertrouwen. Voor optimale groei is het belangrijk dat medewerkers elkaar op alle niveaus durven aan te spreken, dat mensen zich gehoord voelen. Medewerkers moeten hun eigen verantwoordelijkheden kunnen en durven nemen en eigenaarschap durven tonen. Dit gaat vaak niet vanzelf, maar een trainingstraject kan daarbij helpen.

Ik behaal al ruim 20 jaar succes met mijn trajecten in diverse (internationale) bedrijven en organisaties. Om dit succes te bereiken ben ik kritisch, indien nodig confronterend, houd ik mensen een spiegel voor en kom ik snel tot de kern. Tijdens deze trajecten worden mensen zich meer bewust van hun eigen kracht en leiderschap. Er wordt daadwerkelijk een appèl gedaan op hun intrinsieke motivatie om te groeien.

(Persoonlijk) leiderschap

Wat is leiderschap precies? Als ik deze vraag bij een leiderschapstraining stel krijg ik veel verschillende antwoorden, maar over twee dingen is men het altijd wel eens, een leider heeft charisma en durft voor de troepen uit te lopen. De(persoonlijk) leiderschapstrainingen die Mensen Trainen & Coachen in samenspraak met bedrijven ontwikkelt zijn niet instrumenteel maar gaan vooral over het eigen leiderschap van de deelnemers.

Management Development,
maar dan anders........

Mensen Trainen & Coachen biedt geen traditionele Management Development programma’s, omdat van de huidige leidinggevende veel meer verwacht wordt dan het functioneel aansturen van de medewerker. De hedendaagse leidinggevende is iemand die bezieling en enthousiasme uitstraalt en de medewerkers niet controleert, maar vertrouwen geeft. Dit betekent dat je als leidinggevende in staat moet zijn om te kijken naar de individuele behoefte van een medewerker en je leiderschap daaraan aan kunt passen. Voor het Management Development traject worden er natuurlijk van tevoren doelen vastgesteld. Daarnaast wordt er bij de invulling van het traject veel rekening gehouden met de behoeften van de deelnemers. De ervaring leert dat deze trajecten daardoor bij deelnemers hooggewaardeerd worden en ook daadwerkelijk een verandering in gang zetten.

(Persoonlijk) leiderschap

Wat is leiderschap precies? Als ik deze vraag bij een leiderschapstraining stel krijg ik veel verschillende antwoorden, maar over twee dingen is men het altijd wel eens, een leider heeft charisma en durft voor de troepen uit te lopen. De(persoonlijk) leiderschapstrainingen die Mensen Trainen & Coachen in samenspraak met bedrijven ontwikkelt zijn niet instrumenteel maar gaan vooral over het eigen leiderschap van de deelnemers.

Management Development,
maar dan anders........

Mensen Trainen & Coachen biedt geen traditionele Management Development programma’s, omdat van de huidige leidinggevende veel meer verwacht wordt dan het functioneel aansturen van de medewerker. De hedendaagse leidinggevende is iemand die bezieling en enthousiasme uitstraalt en de medewerkers niet controleert, maar vertrouwen geeft. Dit betekent dat je als leidinggevende in staat moet zijn om te kijken naar de individuele behoefte van een medewerker en je leiderschap daaraan aan kunt passen. Voor het Management Development traject worden er natuurlijk van tevoren doelen vastgesteld. Daarnaast wordt er bij de invulling van het traject veel rekening gehouden met de behoeften van de deelnemers. De ervaring leert dat deze trajecten daardoor bij deelnemers hooggewaardeerd worden en ook daadwerkelijk een verandering in gang zetten.

(Persoonlijk) leiderschap

Wat is leiderschap precies? Als ik deze vraag bij een leiderschapstraining stel krijg ik veel verschillende antwoorden, maar over twee dingen is men het altijd wel eens, een leider heeft charisma en durft voor de troepen uit te lopen. De(persoonlijk) leiderschapstrainingen die Mensen Trainen & Coachen in samenspraak met bedrijven ontwikkelt zijn niet instrumenteel maar gaan vooral over het eigen leiderschap van de deelnemers.

Management Development,
maar dan anders.....

Mensen Trainen & Coachen biedt geen traditionele Management Development programma’s, omdat van de huidige leidinggevende veel meer verwacht wordt dan het functioneel aansturen van de medewerker. De hedendaagse leidinggevende is iemand die bezieling en enthousiasme uitstraalt en de medewerkers niet controleert, maar vertrouwen geeft. Dit betekent dat je als leidinggevende in staat moet zijn om te kijken naar de individuele behoefte van een medewerker en je leiderschap daaraan aan kunt passen. Voor het Management Development traject worden er natuurlijk van tevoren doelen vastgesteld. Daarnaast wordt er bij de invulling van het traject veel rekening gehouden met de behoeften van de deelnemers. De ervaring leert dat deze trajecten daardoor bij deelnemers hooggewaardeerd worden en ook daadwerkelijk een verandering in gang zetten.

“Ik ben niet perfecd, wat is daar mis mee?”

Mensen Trainen & Coachen heeft meer dan 20 jaar ervaring in:

• Leiderschapsontwikkeling

• Young talentontwikkeling

• Teamontwikkeling

• Mentaal Fit

Wil je meer weten, of een afspraak maken
voor een kosteloos intakegesprek?

Ik ben bereikbaar via het contactformulier, e-mail of telefoon.